ДАВДИЛ :

давдил ноос (малын гуя, хаа, гэдэсний зулгаамал бутархай ноос үс).