ДАВАХ I

1. Юмны дээгүүр зорчин өнгөрөх, цаана нь гарах: босго давах (а. Босгон дээгүүр алхаж гарах; б. Гэр дэлгэрэнгүй...


2. Заагаас өнгөрөх - Учир нь энэ гэрийн гол дөрвөн баганаас хойш давж гарах эрх дархтай хүн тусгай байна. Ж.Дамдин. Үймээний жил;
3. Хилийн цаана гарах, хил зөрчих, зааг газрыг зорчин өнгөрөх: хил давах (хилээр гарах, хилийн цаана нь гарах), хязгаар дэлгэрэнгүй... (зах хязгаараас цааш зорчих) - Шуурганд уруудсан адуу хил давах нь их байлаа. “Цог” сэтгүүл., давахгүй гэсэн даваагаар гурав давдаг, уулзахгүй гэсэн хүнтэй гурав уулздаг [зүйр цэцэн үг] (яагаа ч үгүй эрт ам гарч болдоггүй гэсэн санаа).

босго давах а. Босгон дээгүүр алхаж гарах; б. Гэр сууцаас гарч орох; в. Ахих, дэвших, элсэх
уул давах уулын цаана гарах
даваа давах давааны оройг өнгөрөх, давааны цаана нь гарах
хашаа давах хашааны дээгүүр авирч гарах
хил давах хилээр гарах, хилийн цаана нь гарах
хязгаар давах зах хязгаараас цааш зорчих
давахгүй гэсэн даваагаар гурав давдаг, уулзахгүй гэсэн хүнтэй гурав уулздаг яагаа ч үгүй эрт ам гарч болдоггүй гэсэн санаа
Ижил үг:

ДАВАХ II

ДАВАХ III

ДАВАХ IV

ДАВАХ V