ДАВАХ II

Хүнд бэрх юмыг туулж дээр нь гарах, төгсгөх, гүйцээх: аюул давах (аюулаас ангижрах), саад дэлгэрэнгүй... (саад бэрхшээлийн ард гарах), зовлон давах (бэрх хэцүүг туулж гарах), өвчнийг давах (илаарьшиж эдгэрэх), дааж давах [хоршоо] (дааж гарах) - Харин тэр зовлонг хэрхэн давж гарах нь одоодоо илгүй байлаа. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир.

аюул давах аюулаас ангижрах
саад бэрхшээлийг давах саад бэрхшээлийн ард гарах
зовлон давах бэрх хэцүүг туулж гарах
өвчнийг давах илаарьшиж эдгэрэх
дааж давах дааж гарах
Ижил үг:

ДАВАХ I

ДАВАХ III

ДАВАХ IV

ДАВАХ V