ЧИЙДЭН

Цахилгаан гэрэл: чийдэн асах (цахилгаан гэрэл асах) - Чийдэн асаж, гэрэл гэгээ цэлс хийн дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., чийдэнгийн бүрхүүл (цахилгаан гэрлийн бүрхүүл), гар чийдэн (гарт барьж болох авсаархан чийдэн), өрөөний чийдэн (өрөөний цахилгаан гэрэл), машины чийдэн (машины цахилгаан гэрэл), гэрэл чийдэн [хоршоо] (гэрэл цахилгаан).

чийдэн асах цахилгаан гэрэл асах
чийдэнгийн бүрхүүл цахилгаан гэрлийн бүрхүүл
гар чийдэн гарт барьж болох авсаархан чийдэн
өрөөний чийдэн өрөөний цахилгаан гэрэл
машины чийдэн машины цахилгаан гэрэл
гэрэл чийдэн гэрэл цахилгаан