ЧИЙЛГЭНЭ
/ ургамал /

Ойн хөвх, хад, хөрсөн дээр ургадаг, хүнсэнд хэрэглэдэг, нэг зүйл мөөг.