ЧИЙР II:

чийр болох (дуу чимээ ихдэх, хэтрэх), ийр чийр [хоршоо] (чахран дуугарах дуу авиа), дэлгэрэнгүй...

ийр чийр чахран дуугарах дуу авиа
чимээ чийр дуу чимээ
чихний чийр болох а. Дуу чимээ ихдэх, хэтэрснээс чихэнд эвгүй сонстох; б. Олон дахин сонссоноос болж тээр түвэг болох
Ижил үг:

ЧИЙР I

ЧИЙР III