чихний чийр болох
а. Дуу чимээ ихдэх, хэтэрснээс чихэнд эвгүй сонстох; б. Олон дахин сонссоноос болж тээр түвэг болох