ЧИЙРС

1. Тариалангийн газар ургах нэгэн зүйл бүдүүн өвс;


2. Энэхүү өвсөөр сүлжиж хийсэн юм: чийрсэн дэвсгэр (чийрсээр хийсэн дэвсгэр), чийрсэн малгай (чийрсээр хийсэн дэлгэрэнгүй...
чийрсэн дэвсгэр чийрсээр хийсэн дэвсгэр
чийрсэн малгай чийрсээр хийсэн малгай