ЧИЙРТЭЙ I

Чийр, түвэг ихтэй: чихэнд чийртэй (чихэнд чийр, түвэг ихтэй) - Ээж олон юм хэлэн үглэх нь чихэнд дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун.

Ижил үг:

ЧИЙРТЭЙ II