ЧИЙРТЭЙ II

Тэсвэр тэвчээртэй, ултай, буурьтай.

Ижил үг:

ЧИЙРТЭЙ I