ЧИЙРСТ

Чийрс бүхий: чийрст малгай (чийрсээр сүлжиж хийсэн малгай).