ЧИЙР I

Амьтны явсан мөр - Нарийхан жимээс өөр, малын чийр гараагүй байв. Д.Гарамжав. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЧИЙР II:

ЧИЙР III