ДАВАЛ

1. Давах, гэтлэх үйлийн нэр - Давал давалдаан давагдаж байсаар давсан хойноо унадаг ёс бөхчүүлд бий.дэлгэрэнгүй...


2. Усны давалгаа - Давал гэдэг хүч, тавил гэдэг ухаан. Монгол цэцэн үгийн далай.