УРЦ I

Гурван мод босгож толгойг нь нийлүүлэн боогоод, ан амьтны арьс, үйс, холтос, бөс даавуу зэрэг эдээр бүрсэн сууц, дэлгэрэнгүй...

өвсөн урц өвсөөр овойлгон хийсэн нэгэн зүйл оромж
холтсон урц холтсоор овоолон барьсан оромж
урц гэр монгол үндэстний сууц
урц овоохой хэд хэдэн мод босгож үзүүрийг нь нийлүүлэн боогоод бусад модыг нь түүнд дэрлүүлэн ан амьтны арьс, үйс холтос зэргээр дулаалж, овоолон барьсан сууц
Ижил үг:

УРЦ II