УРЧЛУУЛАХ

1. Уран гоёмсог хийлгэх;


2. [шилжсэн] Урьхнаар хэлүүлэх, чимэглэн яриулах.