УРШИГТ

Уршиг бүхий - Ер хэлж үл болох уршигт үгийг ч болов ерөнхий олны дотор дэмий хэлэх задгай хүнтэй. дэлгэрэнгүй... уршигт дайсан (уршиг болсон дайсан, гай удсан дайсан).

уршигт дайсан уршиг болсон дайсан, гай удсан дайсан