УРЬ

1. Салхи: урь идүүлэх (урин цагийн салхинд өврүүлэх), урь идэх (эд юм, идэж уух зүйл дэлгэрэнгүй...


2. Дулаан: урь орох (дулаарах) - Цас хайлж урь орох байгаа. Б.Бааст. Алтайн дэлгэрэнгүй... урь унах (хавар болж дулаарах), урин цаг (дулаан цаг).

урь идүүлэх урин цагийн салхинд өврүүлэх
урь идэх эд юм, идэж уух зүйл ирж буй цагийн урин салхинд өврөх
урь орох ~ урь унах хавар болж дулаарах
урин цаг дулаан цаг