УРЬДАС II

Урь идэж эвэрсэн хөлдүүс.

Ижил үг:

УРЬДАС I