УРЬДАС I

Өвөг дээдэс: урьдас дээдэс [хоршоо] (өвөг дээдэс) - Урьдас дээдсээ өндөр өв тэгш дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., урьдас өвгөд [хоршоо] (өвөг дээдэс, ахмад настан) - Бас баясгалангийн ёсоор тэнгэр газар ба урьдас өвгөдөд тахихыг айлтгасанд хаан зөвшөөрөв. В.Инжиннаши. Хөх судар.

урьдас дээдэс өвөг дээдэс
урьдас өвгөд өвөг дээдэс, ахмад настан
Ижил үг:

УРЬДАС II