УРЬД II

1. Өмнөх цаг үед, эн тэргүүнд: урьдаас тогтоох (өмнө нь тогтоох), үүний урьд (үүний дэлгэрэнгүй...


2. Эн тэргүүнд: юуны урьд (хамгийн түрүүнд) - Би урьдаас тэр учрыг өгүүлэх хэрэгтэй биз дээ. Б.Бааст. Алтайн хөх дэлгэрэнгүй...

3. Урьдчилан: урьдаар бэлтгэх (урьдчилан бэлтгэх), урьдаас мэдэх (урьдчилан тааж мэдэх), урьдаас дэлгэрэнгүй... (урьдчилан сэрэмжлэх), урьдаас төлөвлөх (өмнө нь төлөвлөх, урьдчилан төлөвлөх), урьдаас шийдвэрлэх (урьдчилан шийдвэрлэх, өмнө нь шийдэх).

урьдаас тогтоох өмнө нь тогтоох
үүний урьд үүний түрүүн
хэдэн өдрийн урьд хэдэн өдрийн өмнө
урьд үзэгдээгүй өмнө нь үзэгдэж байгаагүй
урьд хожид үзэгдээгүй өмнө байгаагүй, одоо ч дуулдаагүй
урьд гарсан чихнээс хойно ургасан эвэр урт чөтгөрийн бага адтай, хүнийг бага гэж голох хэрэггүй гэсэн санаа
юуны урьд хамгийн түрүүнд
урьдаар бэлтгэх урьдчилан бэлтгэх
урьдаас мэдэх урьдчилан тааж мэдэх
урьдаас сэрэмжлэх урьдчилан сэрэмжлэх
урьдаас төлөвлөх өмнө нь төлөвлөх, урьдчилан төлөвлөх
урьдаас шийдвэрлэх урьдчилан шийдвэрлэх, өмнө нь шийдэх
Ижил үг:

УРЬД I