УРШИГТАЙ

Уршиг ихтэй: уршигтай муу явдалтан (уршиг ихтэй, дандаа уршиг тарьдаг муу хүн)

уршигтай муу явдалтан уршиг ихтэй, дандаа уршиг тарьдаг муу хүн