УРШИГ

Чирэгдэл, яршиг: уршиг болох (чирэгдэл болох, яршиг болох), уршиг удах (хэрэг удах, дэлгэрэнгүй...

уршиг болох чирэгдэл болох, яршиг болох
уршиг удах хэрэг удах, түвэг удах
уршиг тарих ~ уршиг чирэх балагтай, яршигтай хэрэг хийх, түвэг чирэгдэл учруулах
дайны уршиг дайны хор хөнөөл
ослын уршиг ослоос гарсан муу үр дагавар
уршиг балаг балаг чирэгдэл
уршиг будилаан

эмх замбараагүй байдал, түвэг чирэгдэл

уршиг самуун гай хор хөнөөл, эмх замбараагүй байдал
уршиг яршиг түвэг, чирэгдэл
хор уршиг үйл явдлын муу үр дагавар
оготнын уршиг олонд муу зүйл багаддаггүй гэсэн санаа
уршгаас айвал урагшаа бүү яв айвал бүү хий гэсэн санаа