УРЧУУД

Олон уран хүн, уран гоёмсог үйлдэгч хүмүүсийн бүлэг - Солонгос урчуудын бүтээсэн алтан суварга ажээ. дэлгэрэнгүй... монгол урчуудын бүтээл (монгол уран хүмүүсийн хийсэн бүтээл); урчуудын артель (олон уран хүмүүсээс бүрдэх жижиг үйлдвэр).

монгол урчуудын бүтээл монгол уран хүмүүсийн хийсэн бүтээл
урчуудын артель олон уран хүмүүсээс бүрдэх жижиг үйлдвэр