УРЦ II

Монгол ардын уламжлалт оньсон наадгай.

Ижил үг:

УРЦ I