УРЧЛАХ

1. Уран гоёмсог хийх;


2. [шилжсэн] Урьхнаар хэлэх, чимэглэн ярих.