ДАВАА III

Хүчир бэрхшээл, хэцүү хүнд үе: амаргүй даваа (амар хялбар гүйцэтгэх ажил биш) - Үүнийг хийх гэдэг дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин., бардаггүй даваа (давж дийлшгүй саад бэрхшээл хүч хүрэхгүй ажил), давдаггүй даваа (хийж гүйцэтгэхэд бэрх ажил үйл) - За тэр ч давдаггүй даваа даа. Ч.Лодойдамба. Өөрийн замаар., даваа өвс (эгнүүлэн хураасан нуруу өвс), *даваа давах (хүнд хүчир, саад бэрхшээлийг туулж өнгөрүүлэх, хэцүү ажлыг хийж дуусах) - Арай гэж нэг даваа давлаа даа гэж би хэлэхэд – Одоо банди нарыг яаж давна даа гэж Бурантаг маань санаа алдан хэлэв. Ч.Лодойдамба. Манай сургуулийнхан.

амаргүй даваа амар хялбар гүйцэтгэх ажил биш
бардаггүй даваа давж дийлшгүй саад бэрхшээл хүч хүрэхгүй ажил
давдаггүй даваа хийж гүйцэтгэхэд бэрх ажил үйл
даваа өвс эгнүүлэн хураасан нуруу өвс
даваа давах хүнд хүчир, саад бэрхшээлийг туулж өнгөрүүлэх, хэцүү ажлыг хийж дуусах
Ижил үг:

ДАВАА I

ДАВАА II

ДАВАА IV

ДАВАА V