ДАВ IV

Давуур, даваа - Далан дээрээс нь авч дав дээр нь далан долоо эргүүлж, далан уул давуулж хаяв. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАВ I:

ДАВ II:

ДАВ III

ДАВ V

ДАВ VI