ДАВЖАГАНАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Хавжигнах, жихүүцэж шүд дагжих: даарч давжигнах (даарч хавжигнах);


2. Тасралтгүй дуржигнах - Завилж суугаад давжигнатал ном унших. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.