ДААШИН II
/ хуучирсан /

Эзэн, ноён, эрхэм дээдэс, ихэс.

Ижил үг:

ДААШИН I: