ДААЯА II

1. Настай хүнийг авгайлах үг;


2. Аавынхаа ахыг дуудах үг, их авга;
3. Данжаад гэхийг цээрлэн хэлэх, дуудах үг.

Ижил үг:

ДААЯА I