ДААЮУ

1. Тэмээний урд бөхөнд углан бөгтөрч, тэрэгний хоёр арлыг холбон бэхлэх эсгийгээр хийсэн хөллөгөөний тоног хэрэгсэл;


2. Үхэр тэрэгний арлын хоёр гуяыг дээш татаж шоохойтой холбох даруулга; даруулга оосор, татлагын олс.