ДААШГҮЙ II

Зүсэж, хэрчиж, огтолж дийлшгүй.

Ижил үг:

ДААШГҮЙ I

ДААШГҮЙ III