ДААЧАА II

Аяны хоол хүнс, ар саар зүйл хийж авч явах үүргэвч сав, ганзагалаа; бөгтрөг: даачаагаа задлах дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДААЧАА I: