ДААЦТАЙ II

Мэсийн огтлох, зүсэхдээ сайн; даалт сайтай нь: даацтай хайч (ир сайтай, даамгай хурц хайч), дэлгэрэнгүй...

даацтай хайч ир сайтай, даамгай хурц хайч
даацтай хөрөө огтлох, зүсэхдээ сайн хөрөө
Ижил үг:

ДААЦТАЙ I

ДААЦТАЙ III