ДААЦГҮЙ II

Мэсийн огтлох, зүсэх, даах чадваргүй, иргүй, даалт муутай.

Ижил үг:

ДААЦГҮЙ I

ДААЦГҮЙ III