ДААЦГҮЙ III

Шавар балчиггүй, хуурай.

Ижил үг:

ДААЦГҮЙ I

ДААЦГҮЙ II