ДААЦЛАХ

Газрын дороос ус шүүрч, дээш нэвчих, ус дааварлах.