ДААЦ II

Мэсийн огтлох, зүсэх чадал, ир, даалт: заазуурын даац (заазуурын ир), хайчны даац дэлгэрэнгүй...

заазуурын даац заазуурын ир
хайчны даац хайчны хайчлах чадал
хөрөөний даац хөрөөний идэнгэ, хөрөөдөж огтлох ир
хутганы даац хутганы исгэх, огтлох байдал
шимээсэгний даац шимээсэгний хяргах чадамж
Ижил үг:

ДААЦ I

ДААЦ III