ДААЦАТ III

Балчиг, шавартай.

Ижил үг:

ДААЦАТ I

ДААЦАТ II