ДААЦ I

1. Машин тэрэг, ачих зөөх хэрэгслийн даах чадал, ачаалах чадвар: даац ихтэй (хүнд ачаа даах дэлгэрэнгүй...


2. Байшин барилгын хана, тулгуур хэсгийн хүндийг тэсвэрлэх хэмжээ, чадамж: даац багатай (хана, тулах хэсгийн хүндийг тэсвэрлэх чадвар дэлгэрэнгүй...
3. Сэтгэл санаа, үйл ажиллагааны хүч, хэмжээ, нухац: даацтай үг (нухацтай үг), даацтай мэх (шийдсэн найдлагатай мэх) дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Хянамгай, нягт, чамбай - Ажлыг ч даацтай хийдэг хүн дээ. “Залуучуудын үнэн” дэлгэрэнгүй...

даац ихтэй хүнд ачаа даах чадалтай
даац сайтай хүч ихтэй
даац хэтрүүлэх ачих хэмжээнээс давуулах
даацын тэмдэг тэнгис, гол мөрөн дээр яваа хөлөг онгоцны доош суултын зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээг зааж, уг хөлгийн хоёр талд байрлуулсан тэмдэг
даац багатай хана, тулах хэсгийн хүндийг тэсвэрлэх чадвар бага
даацын хийц байшин, барилгын бат бэх болон тогтворт байдлыг хангаж, гол ачааллыг үүрдэг хийц
даацтай үг нухацтай үг
даацтай мэх шийдсэн найдлагатай мэх
Ижил үг:

ДААЦ II

ДААЦ III