ДААХИТАХ

1. Мал адгуусны үс, ноосонд даахь бий болох;


2. Хүний үс бохирдон ширэлдэх.