ДААХЬ

1. Ширэлдсэн үс хялгас: даахирсан даахь (барьцалдан ширэлдсэн үс), ноолорсон даахь дэлгэрэнгүй...


2. Адгуус амьтны гуужих үс, ноос: даахь болох (даахиран ширэлдэж барьцалдах), даахиа гээх (даахиа халах), дэлгэрэнгүй...
3. Бага хүүхдийн сэвлэг: даахь авах (хүүхдийн нялхын үсийг анхлан авах), даахь гаргах (хүүхдийн үс гэзэгний дэлгэрэнгүй...
даахирсан даахь барьцалдан ширэлдсэн үс
ноолорсон даахь салмарч навтарсан үс хялгас
ширэлдсэн даахь ороолдож барьцалдсан үс ноос
даахь болох даахиран ширэлдэж барьцалдах
даахиа гээх даахиа халах
даахиа халах мал гөрөөсний хуучин хагд үс, ноос унах
даахиа хаях даахиа халах
даахь авах хүүхдийн нялхын үсийг анхлан авах
даахь гаргах хүүхдийн үс гэзэгний даахирааг самнаж, даахийг задлах
даахь үргээх бага хүүхдийн онгон үсийг авах
даахины ерөөл хүүхдийн даахь авахад хэлэх ерөөл
даахины найр хүүхдийн даахь авахад хийх баяр ёслол