ДААХИРУУЛАХ

Үс, ноосыг ширэлдүүлэх, зууралдуулах, даахитай болгох: гэзгээ даахируулах (гэзгээ самнаж янзлалгүй дэлгэрэнгүй...

гэзгээ даахируулах гэзгээ самнаж янзлалгүй ширэлдүүлэн бөөгнөрүүлэх
үсээ даахируулах үсээ даахитуулах, ширэлдүүлэх