гэзгээ даахируулах
гэзгээ самнаж янзлалгүй ширэлдүүлэн бөөгнөрүүлэх