биеэ даах
а. Хэн нэгний шууд хамаарлаас гарах - Энэ үеэс эхлэн Дугар мээрэн биеэ дааж цэрэг захирах болов. С.Дашдэндэв. Улаан наран б. Биеэ хариуцан ажиллаж, дэлгэрэнгүй...