ДААХИЛАХ

1. Малын даахийг нь задлах;


2. Даахинаас нь салгах; дэллэх, хөөвөрлөх, ноослох: адуугаа даахилах (адууны даахь, хөөврийг авах, самнаж задлах).