даасан сайд
/ хуучирсан /
эрхэлсэн сайд ямарваа нэг яамны бүх хэргийг захирах сайд