ДААХ II

1. Хүн, амьтан хоол хүнсээ жижиглэн хазаж, зажилж дийлэх;


2. Огтолж тасалж чадах: даавуу даах (даавууг хайчилж дийлэх), мах даах (а. Мах хөшиглөж, огтолж чадах; б. Мах зажилж дэлгэрэнгүй...
даавуу даах даавууг хайчилж дийлэх
мах даах а. Мах хөшиглөж, огтолж чадах; б. Мах зажилж дийлэх
сум даах сум нэвтлэх
сайн даадаг хутга хурц иртэй хутга
даадаг хүрз иртэй хүрз
даахгүй нохой, булуу хураах а. Хэрэггүй эд цуглуулах; б. Олон зүйлд дэмий санаа зовних гэсэн санаа
Ижил үг:

ДААХ I

ДААХ III

ДААХ IV