даахгүй нохой, булуу хураах
/ зүйр цэцэн үг /
а. Хэрэггүй эд цуглуулах; б. Олон зүйлд дэмий санаа зовних гэсэн санаа