ДААХ I

1. Юмыг өөд нь өргөж чадах: ачаа бараа даах (ачаа барааг өргөх, зөөх), биеэ даах дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Алдар нэр, үнэ хүндээ хүний ёсоор авч явах: алдар нэр даах (алдар нэрийнхээ хэр хэмжээг тааруулж байх), алдар дэлгэрэнгүй... (алдар гавьяандаа сагсуурахгүй байх), бие даах (ямарваа үйлийг бусдын дэмгүйгээр өөрөө хийж чаддаг болох) - Хар багаасаа бие даах амьдралд орсон Харнүдэн энэ бүхнээс сэрэмжлэх, аливааг өөнтөглөн бодох зан бий болсон байж болно. С. Надми. Хар нүдэн., буян даах (буян хишиг зөв эдлэх);

3. Тэвчих, тэсвэрлэх: архи даах (согтохгүй байж чадах), жаргал зовлон даах (жаргаж чадах, зовлонг дэлгэрэнгүй...
ачаа бараа даах ачаа барааг өргөх, зөөх
биеэ даах биеэ удирдан залж чадах
өргөж даах юмыг газраас хөндийрүүлэх
өрөөсөн гараараа даах өрөөсөн гараараа өргөж дийлэх
толгойгоо даах а. Тэргүүнээ өргөж дийлэх; б. Аливаа ажил үйлийг бусдын дэмжлэггүйгээр өөрөө хийж чадах, бие даах; в. Тусдаа гарах
тэвэрч даах юмыг энгэр, чээжиндээ шахан өргөх
үүрч даах юмыг ар нуруундаа тэгнэн өргөх
эврээ даах эвэртээ түүртэхгүй байх
алдар нэр даах алдар нэрийнхээ хэр хэмжээг тааруулж байх
алдар хүндийг даах алдар гавьяандаа сагсуурахгүй байх
бие даах ямарваа үйлийг бусдын дэмгүйгээр өөрөө хийж чаддаг болох
буян даах буян хишиг зөв эдлэх
архи даах согтохгүй байж чадах
жаргал зовлон даах жаргаж чадах, зовлонг тэсвэрлэх
зодуур даах зодож цохихыг тэсвэрлэх
нойр даах нойргүй байхыг тэвчих
өвчин даах өвчнийг давах, өвчнийг тэсвэрлэх
өл даах а. Шим тэжээл сайтай хоол идсэн учраас амархан өлсөхгүй байх б. Өлсөхийг тэсвэрлэх
ус даах усанд чанараа алдахгүй байх
тоглоом даах наргиан шоглоомд үл бухимдах
үг даах хатуу ширүүн үгийг сонсож чадах
эрүү шүүлт даах эрүүдэн шүүх хүнд ялыг давж туулах
Ижил үг:

ДААХ II

ДААХ III

ДААХ IV